top of page

Členská schůze ALT Pirát 2018


Členská schůze ALT Pirát 2018 (zápis)


Termín: 6.7.2018


Místo: YC Doksy, Máchovo jezero


Účast: 38 členů ALT Pirát- členská schůze usnášeníschopná


1. Předseda Josef Sivý přivítal a seznámil členy s programem členské schůze

2. Členská schůze byla seznámena s hospodařením ALT za uplynulý rok, roční příspěvky do ALT ve výši 50,- Kč za člena byly použity na zaplacení ročního poplatku třídy za členství v EUROSAFu.

3. Výbor ALT pracoval ve složení: předseda Josef Sivý, členové výboru- Petr Gardavský a Pavel Moucha a v tomto složení by měl pracovat i v příštím roce, mandát výboru končí v roce 2020.

4. Předseda kladně zhodnotil kvalitu webových stránek třídy, které zabezpečují základní informovanost členů ALT. Kompletní péči a chod stránek stále a nezištně pro třídu zabezpečuje Jiří Mádle.

5. Členská schůze byla seznámena s výsledky uplynulé sezony našich reprezentantů v zahraničí a to především z Mistrovství Evropy (GER, Múritz-8.místo) a z mezinárodních mistrovství, jenž jsou součástí Eurocapu (MMMaďarska, Neusiedelsee- 1.místo,…)

6. Členská schůze schválila předběžně vodní plochy pro pohárové závody ČR v roce 2019 a byl schválen i termín a místo konání MČR 2019 (Jesenice, 4.-7.7.). Pozn.: na žádost ALT FD (z důvodů krytí se našeho termínu MČR s pohárovým závodem FD) byl předložen návrh změny termínu konání MČR, tento návrh byl členskou schůzí zamítnut.

7. MEJ 2018- neúčast posádek z ČR (především z ekonomických důvodů) mrzí, obzvlášť při vzpomínce na předešlé – bronzové MEJ 2016.

8. ME 2019 Turecko- plánovaná účast z ČR 2- 3 posádek, nutnost vznést námitku VV ČSJ na některá nově vzniklá kriteria při přerozdělování příspěvku MŠMT na akce ME, MS a vyjádření nesouhlasu s žádostí o změnu či výjimku. ( Zpracuje a do konce roku zašle na VV ČSJ předseda)

9. Závěr členské schůze patřil poděkování Všem, kteří podporují svou aktivitou nejstarší lodní třídu, která v tomto roce slaví 80 let a přáním dobrého větru všem Pirátníkům.


Dne 6.7. 2018 zapsal Jiří Němec (člen ALT Pirá)

55 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page