Členská schůze ALT Pirát 2018


Členská schůze ALT Pirát 2018 (zápis)


Termín: 6.7.2018


Místo: YC Doksy, Máchovo jezero


Účast: 38 členů ALT Pirát- členská schůze usnášeníschopná


1. Předseda Josef Sivý přivítal a seznámil členy s programem členské schůze

2. Členská schůze byla seznámena s hospodařením ALT za uplynulý rok, roční příspěvky do ALT ve výši 50,- Kč za člena byly použity na zaplacení ročního poplatku třídy za členství v EUROSAFu.

3. Výbor ALT pracoval ve složení: předseda Josef Sivý, členové výboru- Petr Gardavský a Pavel Moucha a v tomto složení by měl pracovat i v příštím roce, mandát výboru končí v roce 2020.

4. Předseda kladně zhodnotil kvalitu webových stránek třídy, které zabezpečují základní informovanost členů ALT. Kompletní péči a chod stránek stále a nezištně pro třídu zabezpečuje Jiří Mádle.

5. Členská schůze byla seznámena s výsledky uplynulé sezony našich reprezentantů v zahraničí a to především z Mistrovství Evropy (GER, Múritz-8.místo) a z mezinárodních mistrovství, jenž jsou součástí Eurocapu (MMMaďarska, Neusiedelsee- 1.místo,…)

6. Členská schůze schválila předběžně vodní plochy pro pohárové závody ČR v roce 2019 a byl schválen i termín a místo konání MČR 2019 (Jesenice, 4.-7.7.). Pozn.: na žádost ALT FD (z důvodů krytí se našeho termínu MČR s pohárovým závodem FD) byl předložen návrh změny termínu konání MČR, tento návrh byl členskou schůzí zamítnut.

7. MEJ 2018- neúčast posádek z ČR (především z ekonomických důvodů) mrzí, obzvlášť při vzpomínce na předešlé – bronzové MEJ 2016.

8. ME 2019 Turecko- plánovaná účast z ČR 2- 3 posádek, nutnost vznést námitku VV ČSJ na některá nově vzniklá kriteria při přerozdělování příspěvku MŠMT na akce ME, MS a vyjádření nesouhlasu s žádostí o změnu či výjimku. ( Zpracuje a do konce roku zašle na VV ČSJ předseda)

9. Závěr členské schůze patřil poděkování Všem, kteří podporují svou aktivitou nejstarší lodní třídu, která v tomto roce slaví 80 let a přáním dobrého větru všem Pirátníkům.


Dne 6.7. 2018 zapsal Jiří Němec (člen ALT Pirá)

50 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ME 2021

CTL 2021

(c) 2018 www.fullhouse.cz 
Asociace lodní třídy Pirát I Česko I Czech Pirat Association