top of page

Asociace lodní třídy Pirát

... je dobrovolným sdružením českých jachtařů a osob s touto třídou sympatizujících.

... je politicky nezávislou, otevřenou organizací.

... je kolektivním členem Českého svazu jachtingu (ČSJ), plní povinnosti a požívá
výhody plynoucí z tohoto členství.

... spolupracuje s ČSJ při pořádání sportovních akcí.

... se v rámci svých možností podílí na práci International Pirat Association (IPA) a
spolupracuje s ní při pořádání mezinárodních závodů lodní třídy Pirát.

Posláním ALT Pirát je podporovat rozvoj jachtingu, přispívat k
rozšíření a zkvalitnění lodní třídy Pirát a zlepšovat sportovní výkonnost svých členů.

pirat_005.jpg

Staň se členem ...

Členem Asociace lodní třídy Pirát se může stát občan České republiky na základě písemné žádosti a schválení výborem lodní třídy.

 

 

Žádost o členství:

Výborně! Žádost byla přijata.

Registrujte svého Piráta do databáze ALT 

Orgány ALT Pirát

Nejvyšším orgánem ALT Pirát je VALNÁ HROMADA, která schvaluje a mění stanovy, volí a odvolává členy Výboru, volí hospodáře, na základě jeho zprávy projednává a schvaluje zprávu o hospodaření, stanovuje výši členských příspěvků na příslušný rok.

Voleným orgánem, který řídí veškerou činnost ALT Pirát je VÝBOR. Mezi hlavní činnosti Výboru patří zastupování ALT Pirát v jednání s ČSJ, IPA a zahraničními asociacemi lodní třídy Pirát, podílí se na organizaci celostátních soutěží, vyhodnocuje pohárovou soutěž, sestavuje žebříček a kritéria pro účast na mezinárodních závodech, představuje změny v pravidlech lodní třídy a seznamuje s technickými inovacemi.

bottom of page