top of page

Ubytování II Accommodations

Karavany, stany a obytné vozy

V rámci startovného

 

Areál Jachetního klubu Černá

Černá v Pošumaví č.p. 183,
382 23 Černá v Pošumaví

URL: www.yccerna.eu

Telefon: +420 721 184 750

Hotely a pensiony

Na vlastní náklady

Lakeside Apartments Lipno

Černá v Pošumaví 209

38223 Černá v Pošumaví

URL: www.lakesidelipno.cz

Email: info@lakesidelipno.cz

Telefon: +420 607 503 740

 

Hotel Racek

Černá v Pošumaví 69
382 23 Černá v Pošumaví

URL: www.hotel-racek.cz

Email: hotelracek@seznam.cz

Telefon: +420 775 577 882

Ubytování Relax

Bližná 36

38226 Černá v Pošumaví - Bližná

URL: www.lipnolakeholiday.cz

Email: info@lipnolakeholiday.cz

Telefon: +420 723 938 042

Caravans, tents and motorhomes

As part of the entry fee

 

Area of ​​the Yacht Club Černá

Černá v Pošumaví č.p. 183,
382 23 Černá v Pošumaví

URL: www.yccerna.eu

Phone: +420 721 184 750

Hotels and pensions

At own expense

Lakeside Apartments Lipno

Černá v Pošumaví 209

38223 Černá v Pošumaví

URL: www.lakesidelipno.cz

Email: info@lakesidelipno.cz

Phone: +420 607 503 740

 

Hotel Racek

Černá v Pošumaví 69
382 23 Černá v Pošumaví

URL: www.hotel-racek.cz

Email: hotelracek@seznam.cz

Phone: +420 775 577 882

Accommodation Relax

Bližná 36

38226 Černá v Pošumaví - Bližná

URL: www.lipnolakeholiday.cz

Email: info@lipnolakeholiday.cz

Phone: +420 723 938 042

bottom of page