top of page

Zápis z valné hromady LT


Valná hromada ALT Pirát 2019

Termín: 6.7. 2019

Místo: Jachtklub Cheb, Jesenice

Účast: 36 členů ALT


Valná hromada ALT Pirát se tradičně uskutečnila na MČR, které se tentokrát konalo na Jesenické přehradě pod patronátem jachetního oddílu Cheb, garantem MČR byl opět dlouholetý člen a bývalý předseda třídy Pirát ing. Jan Marian.


Členskou schůzi vedl předseda ALT Josef Sivý


Projednané body valné hromady:

1. Seznámení s programem schůze a jeho schválení

2. Zhodnocení činnosti výkonného výboru, zvoleného na období 2015- 2020 (Josef Sivý,Pavel Moucha, Petr Gardavský)

3. Zhodnocení činnosti spolku (ALT Pirát) za uplynulý rok (hospodaření spolku- členský příspěvek 50,- Kč na rok použit na poplatek Eurosafu, závody v ČR, MČR, mezinárodní závody,…) .

4. Změna měřiče třídy- proškoleni byli bývalým hlavním měřičem Otakarem Kleinerem dva noví měřiči Zdeněk Richter a Dalibor Sivý, oba byli schváleni hlavním měřičem ČSJ a musí se v nejbližší možné době zúčastnit školení měřičů, pořádaného svazem . Hlavním měřičem bude Zdeněk Richter.

5. Informovanost členů spolku zabezpečují především webové stránky třídy, o které se nezištně a kvalitně stará člen ALT Jiří Mádle.

6. Reprezentace ČR na ME v Turecku ( září 2019)- upřesnění do konce srpna 2019

7. Reprezentace ČR na MEJ v Rakousku (srpen 2020)- podávat návrhy

8. Informace o blížících se mezinárodních závodech (Maďarsko, Rakousko, Německo)

9. Vodní plochy na poháry ČR v roce 2020 (Bezdrev, Třeboň, Máchovo jezero, Seč)

10. MČR 2020- Bezdrev

11. Pohár Čech 2020- zatím neupřesněn, potvrzen zájem Poděbrad nejméně o dva závody

12. Samolepky ALT pro rok 2019 (zabezpečil Jirka Mádle)

13. Diskuse, ukončení valné hromady


Zápis z valné hromady, která byla dle stanov usnášení schopná zapsal člen ALT: Jiří Němec

22 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page