top of page

Zápis z valné hromady ALT Pirát
Členská schůze ALT Pirát 2020 (zápis)

Termín: 4.7.2020

Místo: YC Doksy, Máchovo jezero

Účast: 34 členů ALT Pirát- členská schůze usnášeníschopná


1. Předseda Josef Sivý přivítal a seznámil členy s programem členské schůze


2. Členská schůze byla seznámena s hospodařením ALT za uplynulý rok, roční příspěvky do ALT ve výši 50,- Kč za člena byly použity na zaplacení ročního poplatku třídy za členství v EUROSAFu.


3. Výbor ALT pracoval ve složení: předseda Josef Sivý, členové- Pavel Moucha a Petr Svoboda (nahradil Petra Gardavského). Tomuto výboru skončil pětiletý mandát.


4. Předseda kladně zhodnotil kvalitu webových stránek třídy, které zabezpečují základní informovanost členů ALT. Kompletní péči a chod stránek stále a nezištně pro třídu zabezpečuje stále Jiří Mádle stejně jako výrobu členských štítků. Stejně kladně byla vyhodnocena práce hlavního měřiče třídy Zdeňka Richtera, jenž kromě prováděných kontrol technického stavu lodí připravuje novou lodní evidenci.


5. Členská schůze byla seznámena s výsledky uplynulé sezony (2019) našich reprezentantů v zahraničí a to především z Mistrovství Evropy (TUR- posádka Richter Zdeněk /Moucha Pavel těsně za první desítkou) a z mezinárodních mistrovství, jenž tvoří podklad pro celkové výsledky Eurocapu (1. místo Sivý Josef /Sivý Dalibor -Sivá Zuzana )


6. Členská schůze schválila předběžně vodní plochy pro pohárové závody ČR v roce 2021 (Bezdrev, Máchovo jezero,Svět, Jesenice x Seč), byl schválen i termín , pořadatel a místo konání MČR 2021 (JO Slavoj Hluboká,Bezdrev, 3.-6.7.2021).


7. Zajímavosti: ME 2021- Švýcarsko, jarní soustředění na Bezdrevu(2021- v rámci menšího závodu), nutnost hledání zajímavé větší vodní plochy pro pořádání ME 2025.


8. Volba výboru na období 2020-2025 (návrh: Sivý Josef- předseda, členové-Pavel Moucha, Petr Svoboda)


9. Jednomyslným hlasováním (34/0/0) byl schválen výbor na nové pětileté období 2020-2025 ve složení: Josef Sivý (předseda), Pavel Moucha, Petr Svoboda (členové)


10. Závěr členské schůze patřil poděkování Všem, kteří podporují svou aktivitou lodní třídu Pirát a přáním příznivého větru.

Dne: 4.7.2020 zapsal Jiří Němec (člen ALT Pirát)

44 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page