top of page

ZÁPIS Z PROSINCOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019
Jako host se zúčastnil zasedání Výkonného výboru Čestný místopředseda a správce majetku ČSJ Jiří Maier, který přijal pozvání předsedy ČSJ Radima Vašíka. Jíří Maier se rozhodl skončit ve funkci správce majetku ČSJ ke dni 31. 12. 2019. Výkonný výbor Jiřímu Maierovi velice děkuje za jeho dlouholetou a obětavou práci v této funkci a přeje mu mnoho pohody a zdraví do dalších let. Funkci správce majetku ČSJ převezme od 1. ledna 2020 Michael Maier.

1) Projednání zápisu

Zápis z listopadového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

K úkolu 19-23 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu Talentovaná mládež):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že zbývá realizovat poslední objednání služeb s LT Vaurien.


K úkolu 19-45 (Realizovat se závodníky smlouvy o výpůjčce na plachetnice 29er):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy o výpůjčce na plachetnice 29er pro rok 2020 jsou uzavřeny.


K úkolu 19-48 (Předložit návrh na způsob vyřazení vybraných svazových člunů):

Úkol splněn. M. Soušek předložil návrh pracovní skupiny (Brabec, Musil, Soušek) k vyřazení vybraných svazových člunů. Zápis z jednání pracovní skupiny je přílohou tohoto zápisu. VV hlasováním (pro: Bobek, Lambl, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) schválil darování svazových člunů a přívěsů následovně...Obsahuje mimo jiné: Rozdělení budgetů RD pro rok 2020, Návrh nominací v anketě Jachtař roku, Zápis z jednání Komise mládeže a rozvoje členské základny, ...


10 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page