top of page

Zápis VV ČSJ - 10/2018
Čtvrtek, 11. října 2018, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Přítomni: Bauer, Fantová, Musil, Novotný, Soušek, Vašík

Omluven: Sünderhauf, Smetana

KK: Švec

PR: Skořepová


1) Projednání zápisu

Zápis schválen bez připomínek.

K úkolu 18-10 (Realizovat s reprezentanty schválené doplatky budgetu pro rok 2018) a k úkolu 18-14 (Realizovat s ALT smlouvy na poskytnutý příspěvek):

Úkoly trvají. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv s reprezentanty probíhá průběžně, stejně jako uzavírání smluv s ALT.

K úkolu 18-18 (Realizovat smlouvy a vyplacení příspěvku na jednotlivé schválené akce MS/ME 2018)):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv a vyplacení příspěvků na akce MS/ME 2018 probíhá průběžně v návaznosti na schválené nominace.

K úkolu 18-25 (Realizovat vyplacení schválených částek jednotlivým KSJ):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv s KSJ probíhá průběžně.

K úkolu 18-29 (Realizovat s ČWA odkup dvanácti plováků BIC Techno 293 od ČSJ):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že odkup plováků BIC Techno 293 od ČSJ je zrealizován.


2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 

VV vzal na vědomí informace předsedy ČSJ Karla Bauera ze schůzky s trenéry ČSJ, která se uskutečnila 9. 10. 2018 v YC CERE. Zpráva ze schůzky je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor ukládá hl. trenérovi ČSJ připravit návrh podpory pro účastníky kvalifikace na OH 2020.

V souvislosti s termínem vypršení stávajících smluv trenérů ČSJ (k 30. 6. 2018) ukládá Výkonný výbor předsedovi ČSJ a místopředsedovi ČSJ připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ a případně dalších pozic (předpokládané datum obsazení jednotlivých pozic od 1. 7. 2019).

Dále Výkonný výbor ukládá SÚ ČSJ připravit finální návrh koncepce podpory lodních tříd.

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, trenéra SpS, trenéra SCM Bic Techno / RS:X Youth a trenéra SCM Laser za měsíc září (viz přílohy tohoto zápisu). Zpráva trenéra hl. trenéra ČSJ nebyla předložena.


VV obdržel od trenéra SCM Laser M. Smolaře následující tři žádosti:


1) žádost o navýšení podpory týmu Laser pro sezónu 2018 o 45 tis. Kč. Důvodem je finanční náročnost celé sezóny a větší účast juniorů na podporovaných akcích ME, MS a hlavních soustředěních,

2) žádost o úpravu přívěsu pro transport člunu VSR a čtyř lodí Laser, přičemž celková cena úpravy je odhadována na cca 50 000,- Kč,

3) žádost o proplacení 50 000,- Kč za pronájem motorového člunu Brig 450F, který je každoročně používán pro tým Laser jako druhý trenérský člun, především na zahraničních regatách.


VV rozhodl jednohlasně, že se žádostmi bude zabývat na svém listopadovém zasedání VV, a to z důvodu, že žádosti obdržel až v den konání VV a tudíž se s nimi nemohli členové VV včas seznámit.

VV ukládá D. Dvořákové požádat J. Maiera o stanovisko k žádosti o rekonstrukci přívěsu pro transport člunu VSR a čtyř lodí Laser.


3) MČR 2018

M. Soušek – STK – jako garant ČSJ podal informaci z proběhlého MČR 420.

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – jako garant ČSJ podal informaci z proběhlých MČR v lodních třídách EVR, 29er, L47, Las.

M. Soušek – STK – podal informace, že do konce roku zbývají odjet poslední dvě MČR na moři a dvě MČR v ČR.

Výkonný výbor potvrzuje své zářijové rozhodnutí o přidělení spolupořadatelství MČR na moři 2019 v kategorii ORC (3. - 11. listopadu 2019) subjektu Colins Yacht Club, z.s.

Vzhledem k tomu, že spolupořadatel MČR na moři 2019 v kategorii One-Desing, společnost TPS Centrum s.r.o., zašle doplnění přihlášky ve smyslu směrnice C1 až po ukončení letošního MČR na moři, potvrdí VV své zářijové rozhodnutí o přidělení spolupořadatelství MČR v této kategorii na svém listopadovém zasedání VV.


4) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 9. 10. 2018.

Výkonný výbor schválil doplatek příspěvku z rozpočtové kapitoly 1301 “Podpora klubů pracujících s mládeží“ (viz výpočet rozdělení příspěvku v tabulce přílohou), následovně:

reg. Č.   Klub                                                   Doplatek do 100 %

1101      Český Yacht Klub                                138 894 Kč

1130      YC CERE Praha                                  37 704 Kč

1203      YC Neratovice                                     38 724 Kč

1206      JO TJ Bohemia Poděbrady                   7 793 Kč

1302      DIM Bezdrev                                          7 793 Kč

1401      Lokomotiva Plzeň                                 27 786 Kč

1602      Jachting Roudnice nad Labem             13 133 Kč

1606      TJ VS Duchcov                                       9 918 Kč

1609      YC SK Štětí                                           63 053 Kč

1701      Yacht Club Doksy                                  14 169 Kč

1702      JK Máchova jezera St. Splavy               19 836 Kč

1703      Jachtklub Česká Lípa                            11 335 Kč

1705      TJ Delfín Jablonec                                31 656 Kč

1904      Yacht Club Vysoké Mýto                        8 501 Kč

1909      TJ Lanškroun - Jachting                        17 003 Kč

2101      Jachtklub Brno                                       29 756 Kč

2103      TJ Lodní sporty Brno                             42 180 Kč

2110      TJ RAPID BRNO                                    36 840 Kč

2116      Moravský Yacht Klub                              15 586 Kč

2205      TJ Sokol Tovačov – OJ                           2 126 Kč

2301      Lodní Sporty Kroměříž, JO                     2 126 Kč

2306      AYCK z.s.                                                8 501 Kč

2419      Yacht Club Jezero Hlučín                       15 586 Kč

                 CELKEM:                                           599 998 Kč


VV ukládá M. Souškovi realizovat smlouvy a vyplacení příspěvků schváleným klubům.

Výkonný výbor ukládá všem členům VV zaslat M. Souškovi do 10. 11. 2018 požadavky na rozpočtové kapitoly pro rok 2019.


5) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání VV ČUS, které se konalo 9. října 2018 na Strahově.

VV schválil jednohlasně nominaci do ankety o nejlepšího světového jachtaře roku 2018, následovně:

kategorie muži – Sime and Mihovil Fantela (CRO)

kategorie ženy - Daniela Moroz (USA)

VV ukládá D. Dvořákové zaslat na World Sailing za ČSJ ve stanoveném termínu nominaci na nejlepšího světového jachtaře 2018.

Výkonný výbor jednohlasně deleguje předsedu ČSJ Karla Bauera na Konferenci World Sailing, která se bude konat 27. 10. – 4. listopadu 2018 (Sarasota, Florida, USA).

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ výzvu pro sdružené subjekty i jednotlivce k podávání návrhů nominací do ankety Jachtař roku 2018 v jednotlivých kategoriích. Návrhy mohou být zasílány PR manažerce ČSJ do 30. 11. 2018.

VV ukládá E. Skořepové připravit na prosincové zasedání VV finální návrh nominovaných v jednotlivých kategoriích ankety Jachtař roku 2018.


6) Různé

VV vzal na vědomí informace z Jachtařské akademie a Trenérsko-metodické komise ČSJ ke dni 8. 10. 2018 (viz příloha tohoto zápisu).

VV vzal na vědomí návrh Z. Sünderhaufa na zařazení Matouše Reka (reg. č. 1101-0079, č. rozhodčího 0932) do Trenérsko-metodické komise ČSJ, jako nového člena TMK.

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že společenský večer spojený s vyhlášením ankety Jachtař roku 2018 se uskuteční 8. března 2019.

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že v rámci 3. ročníku výstavy lodí a vodních sportů FOR BOAT 2019, který se uskuteční 8. - 10. března 2019 v PVA EXPO PRAHA, bude opět samostatná expozice Českého svazu jachtingu.

K. Fantová – KKK – informovala, že v Brně se uskuteční v termínu 9. - 11. 11. 2018 festival Sport Life, na kterém bude prezentován i jachting.

K. Fantová – KKK – podala informaci, že pracovní setkaní klubů a krajů ČSJ se bude konat 11. - 13. ledna 2019 v Pivovaru Cvikov.

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o tom, že schůze HZS ČSJ se uskuteční v neděli 2. 12. 2018 od 11:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 234, 1. patro, vpravo na konci chodby).

M. Soušek – STK – informoval o tom, že schůze STK k tvorbě CTL 2019 se uskuteční v neděli 2. 12. 2018 od 13:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 234, 1. patro, vpravo na konci chodby).

R. Vašík – KR – informoval o tom, že schůze Komise rozhodčích se uskuteční v neděli 2. 12. 2018 od 14:30 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 234, 1. patro, vpravo na konci chodby).

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že se v současnosti dokončují úpravy nového webu ČSJ.


Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v YC CERE.


Seznam příloh zápisu:

1. Zápis ze schůzky předsedy ČSJ s trenéry ČSJ

2. Zprávy trenéra 29er SCM – 09

3. Zprávy trenéra SpS – 09

4. Zprávy trenéra Bic Techno SCM – 09

5. Zpráva trenéra Laser SCM – 09

6. Informace z Jachtařské akademie a TMK ČSJ

7. Výpočet rozdělení doplatku příspěvku z rozpočtové kapitoly 1301


Přílohy naleznete : https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-rijnoveho-jednani-vv-csj-2018


Zdroj: sailing.cz


11 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page