top of page

Dopis předsedy ALT Pirát, zaslaný VV ČSJ


Dopis výkonnému výboru ČSJ Č. Budějovice, 10.12.2018


Pro: výkonný výbor ČSJ, zasedání VV

Žadatel: ALT Pirát, předseda Mgr. Josef Sivý


Věc: Žádost o projednání vyjádření nesouhlasu ALT Pirát s částí pravidel (C-20, 1.1), používaných při přerozdělování příspěvku MŠMT na MS a ME pro neolympijské lodní třídy. Žádost o změnu, úpravu části pravidel nebo udělení výjimky.


Na základě usnesení Valné hromady lodní třídy Pirát se obracíme na Výkonný výbor ČSJ se žádostí o projednání našeho nesouhlasu s částí nových pravidel pro rozdělování příspěvku MŠMT na MS a ME neolympijských lodních tříd. V loňském roce dostal Český svaz jachtingu možnost od MŠMT rozdělovat dotace na jmenované akce na základě svých, nově vytvořených pravidel. Předpokládáme, že příspěvek z MŠMT je stále určený na podporu nejlepších posádek všech lodních tříd při účasti na ME nebo MS a k důstojné reprezentaci ČR v oblasti sportu.

Nově vzniklé kritérium (C-20, 1.1)- žádat o dotaci na ME může pouze třída, která zároveň jezdí i MS a je součástí ISAFu, je pro naši třídu těžko akceptovatelné. ME je jiný závod než MS a není jediný důvod podmiňovat jeden závod druhým. Jestliže se má jednat o dotaci na ME,musí tedy stačit zařazení lodní třídy v EUROSAFu.

Z pohledu naší třídy lze říci, že toto nově stanovené kriterium bylo vytvořeno tak, že vyhovuje pouze některým neolympijským lodním třídám. Rozdělení tříd na olympijské a neolympijské je pochopitelné, ale dělit dále neolympijské třídy na podporované a nepodporované a ještě vytvořit pravidla na rozdělení příspěvku MŠMT tak, že některé třídy nemají ani možnost i při splnění dalších kriterií o příspěvek žádat, může vytvářet pocit nesportovního až diskriminačního prostředí.

Z těchto důvodů žádáme o projednání našeho nesouhlasu s částí těchto nově stanovených pravidel (C20, 1.1) pro rozdělování příspěvku MŠMT na MS a ME a žádáme o úpravu tohoto pravidla nebo o udělení výjimky pro třídu Pirát, která je řádným členem Českého svazu jachtingu, patří mezi nejstarší lodní třídy v okruhovém jachtingu nejen v ČR. Za poslední dobu získala třída Pirát na ME pro ČR jednu zlatou a tři bronzové medaile v juniorské i seniorské kategorii, na tyto výsledky se v této třídě čekalo přes půl století a stály třídu (jachtaře)kromě jiného také mnoho sportovního, jachtařského úsilí.

Vytvářet politiku lodních tříd a jejich podporování na všech možných úrovních není jistě jednoduché a nechceme touto žádostí v žádném případě znevažovat práci výkonného výboru svazu jachtingu. Děkujeme za pochopení a vyjádření se k naší žádosti.


Se sportovním pozdravem Josef Sivý (předseda ALT Pirát)

172 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page